preskoči na sadržaj

Osnovna škola kralja Tomislava Našice

 > Naslovnica
Vijesti

Natječaj - pomoćnici u nastavi

Autor: Vlatka Zahirović, 9. 9. 2020.

Osnovna škola kralja Tomislava Našice objavljuje Javni poziv za obavljanje posla pomoćnika u nastavi  u osnovnoškolskoj ustanovi – školi partneru u projektu "Učimo zajedno 4".

POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Radno mjesto

Broj traženih radnika :   1

Vrsta zaposlenja:           Na određeno, novootvoreni poslovi

Radno vrijeme:              20 sati tjedno Smještaj:                        Nema smještaja Natječaj vrijedi od:        10.09.2020.

Natječaj vrijedi do:        17.09.2020.

Posloprimac

Razina obrazovanja:      Srednja škola – 4 godine

                                       Viša ili prvostupanjska

                                       Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo:             Nije važno

Ostale informacije:             ---  

    Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine,  broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 

68/18., 98/19. i 64/20.) u okviru projekta EU projekta ''Učimo zajedno 4'', Osnovna škola kralja Tomislava, Našice, Ulica Matice hrvatske 1, 31 500 Našice, objavljuje      

Javni poziv

za obavljanje posla pomoćnika u nastavi  u osnovnoškolskoj ustanovi – školi partneru u projektu "Učimo zajedno 4"

Projektom je predviđen odabir i zapošljavanje osobe na poslovima pomoćnika u nastavi u osnovnoj školi kojoj je osnivač Osječko-baranjska županija - partneru u projeku "Učimo zajedno 4", a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju.

POMOĆNIK U NASTAVI

 • Broj traženih osoba: 1
 • 1. Mjesto rada: Osnovna škola kralja Tomislava, Našice, Ulica Matice hrvatske 1,           31 500 Našice  kojoj je osnivač Osječko-baranjska županija– partner u projektu  "Učimo zajedno 4".
 • Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme –20 sati tjedno
 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2020./2021.

UVJETI:

 • najmanje završena srednja škola – 4 godine
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je omogućiti jednake uvjete obrazovanja kroz pružanje neposredne podrške učenicima s teškoćama u razvoju, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

POŽELJNO

• iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju (završeno osposobljavanje za pomoćnika u nastavi) • iskustvo u volontiranju

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja zahtjeva. 

S kandidatima izabranim za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – škola će sklopiti pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. 

Kandidati koji se prijavljuju za izvršavanje poslova pomoćnika u projektu "Učimo zajedno 4", su osobe sa završenom najmanje srednjom stručnom spremom.

Na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 • zamolbu za posao (vlastoručno potpisana);
 • životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju ili volontiranju (naziv institucije/udruge/tvrtke gdje je ostvareno iskustvo u radu s djecom  ili volontiranje, te trajanje istog);
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi);
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu;
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci);
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan za vrijeme trajanja ovog javnog poziva); 
 • dokaz o osposobljenosti za poslove pomoćnika, ukoliko ga kandidat ima; 
 • ukoliko kandidat ima iskustva u radu s djecom s teškoćama u razvoju potrebno je priložiti mišljenje supervizora i/ili preporuku škole/ustanove/udruge.

   Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

   Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili ovjereni evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17. i 98/19.) je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

    Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

U zamolbi i životopisu obvezno navesti:

- datum i mjesto rođenja,

- adresu stanovanja te

- kontakt broj mobitela i

- elektronsku poštu (e-mail).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Pismene, potpisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se  neposredno u tajništvo Osnovne škole kralja Tomislava, Našice ili preporučenom poštom na adresu:

Osnovna škola kralja Tomislava, Našice, Ulica Matice hrvatske 1, 31 500 Našice,

 s naznakom „ Javni poziv-pomoćnik u nastavi-NE OTVARATI

do 17. rujna 2020. godine.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog poziva, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na Javni poziv. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu.

Javni poziv bit će objavljen 9. rujna  2020. na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici Škole: http://www.os-kralja-tomislava-na.skole.hr/ i oglasnoj ploči Osnovne škole kralja Tomislava, Našice. 

Radni odnos sa školom zasnovat će se nakon provedenog postupka selekcije kandidata.

Izrazi koji se u ovom Javnom pozivu koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i jednako se odnose na muške i ženske osobe.

Kontakt: Osnovna škola kralja Tomislava, Našice, Ulica Matice hrvatske 1, 31 500 Našice,        e-mail: ured@os-kralja-tomislava-na.skole.hr ili  tel: 031/615-271.

KLASA: 602-02/20-01/0195

URBROJ:2149/13-01-20-1
Našice, 9. rujna 2020.

 

                                                                                           Ravnateljica:

                                                                                  Vlatka  Zahirović, prof.
 

 


Priloženi dokumenti:
JAVNI_POZIV,_9._RUJNA_2020..docx (18.22 KB)


Tražilica
Škola na daljinu
Vrijeme je za školski obrok 3
Naša škola

Pogledajte film o našoj školi profesorice Vesne Kovačević-Tomić.

Dopunska nastava 2018./2019.
Informacije za roditelje
Priručnik za pomoćnike

Priloženi dokumenti:
ucimo zajedno FINAL.PDF

e-Dnevnik
Kalendar
« Listopad 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Osnovna škola kralja Tomislava Našice / Ulica Matice Hrvatske 1, HR-31500 Našice / os-kralja-tomislava-na.skole.hr / ured@os-kralja-tomislava-na.skole.hr
preskoči na navigaciju